CX-CUPEN


SWE Cup och CX pokalen 2016/17 – alla deltävlingar

Säsongen rycker närmare och de tävlingar som ska utgöra
SWE Cup (Cykelcross) under höstens/vinterns tävlingsprogram
har valts ut. Det blir fem tävlingar, en per månad mellan
september och januari.

Cupen inleds i Göteborg i samband med deras UCI-race den 25 september,
sedan fortsätter det med UCI-race i Stockholm den 22 oktober. Cupen växlar
sedan upp med tävlingar i Eksjö den 13 november, i Malmö den 4 december
och avslutas i Motala den 14 januari.

SWE Cup 2016/17 omfattar klasserna Herrelit, Damelit samt junior
och i slutställningen är det de tre bästa resultaten som räknas.

I samband med dessa fem tävlingar körs "CX pokalen" för seniorer och ungdom.
Precis som tidigare år kommer dessa resultat att sammanställas med de från
övriga tävlingar i en bredare cup.

Hela programmet 2016/17

24 september – Göteborg (CX-Pokalen)
25 september – Göteborg (SWE Cup #1)
8 oktober – Falun (CX-Pokalen)
9 oktober – Västerås (CX-Pokalen)
22 oktober – Stockholm (SWE Cup #2)
23 oktober – Uppsala (CX-Pokalen)
5 november – Eskilstuna (CX-Pokalen)
6 november – Södertälje (CX-Pokalen)
12 november – Eksjö (SM)
13 november – Eksjö (SWE Cup #3)
3 december – Malmö (CX-Pokalen)
4 december – Malmö (SWE Cup #4)
14 januari – Motala (SWE Cup #5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Manual för CX-cupen 2015/2016

Inledning
Detta är tänkt som information och hjälp till alla intressenter i CX-cupen för att tyda reglementet och de anpassningar vi har i cupen av detsamma. Det är också till för att tydliggöra Cupens villkor så som startavgifter, poängberäkning, ansvarsfördelning mm. Det viktigaste syftet av alla är kanske att ge tips till arrangörerna för att få så bra och lätta arrangemang som möjligt.

Reglemente
Innan du läser igenom det här dokumentet bör du läsa igenom reglementet för Cyclo-cross. Tänk också på att licenserna gäller för nästa års åldersklass, det vill säga att den klass cyklisten tillhör 2016. (Du behöver inte införskaffa någon ny licens utan det är din befintliga licens för 2015 som gäller för deltagande).

Svenska reglementet Länk

Internationella reglementet Länk:

Om det skulle råda någon tvetydighet mellan reglementet och manualen är det alltid reglementet som gäller.

Kommunikation
Information om vad som händer kommer att kommuniceras via två kanaler:
•http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCykelforbundet/Grenar/Cyclo-cross
SCF:s sida som främst innehåller "hårda fakta" kring cupen
•http://www.facebook.com/CyclocrossSverige
Facebook kommer fortsätta att vara den främsta informationskällan på grund av dess snabbhet och möjlighet till tvåvägskommunikation.

Bana
Cyclo-cross är en arenasport där banorna kan placeras i stadsparker, på friluftsområden, ängar etcetera. En lätt överskådlig bana är roligare för åkare och publik. Blanda tekniska, snabba, tunga och lättåkta partier. Lägg gärna banan så att den passerar nära ett tävlingscentrum flera gånger/varv.
Banans längd påverkas även av åktiden. 7-9 min per varv är en lämplig åktid. Åktiden per varv är viktigare än att banan är 2,5 –3,5 km lång. Det är bra att ha en plan för att korta varvet vid exempelvis regn eller snö då åktiden/varv riskerar att bli för lång. Kör på släta underlag, undvik svårare partier med stenar och rötter.
Tänk på att ha beredskap vid eventuellt snöfall så ni kan röja banan så den blir cyklingsbar, framför allt så det inte är några farliga isfläckar på den. Hela banan behöver inte var helt renskottad men den ska gå att cykla på.
Det bör vara möjligt att köra om på hela varvet. Någon kort passage kan vara smalare om det är nödvändigt, men absolut ingen singletrack. En cyclo-crossbana är ingen MTB-bana, tänk istället att du ska våga köra försiktigt runt banan på en landsvägscykel.
Säkerheten är viktig och undvik hinder som kan bli farliga, hala och liknande. Less is more är ofta en bra regel och det gäller även här. De bästa racen körs inte sällan på ”okomplicerade” banor.
En markerad depåfil ska finnas med utrymme för reservcyklar och reservhjul. Vatten bör vara framdraget i närheten av depån för cykeltvätt. Depån bör vara en så kallad dubbeldepå så att den kan passeras två gånger/varv.
Ett plankhinder (max ett per varv) består lämpligen av ett dubbelhinder bestående av två plankhinder (max 40 cm höga) placerade med ett mellanrum på 4 till 6 meter emellan. Plankhinder används i samtliga klasser utom nybörjarklasserna som inte har några hinder alls.
Är ni som arrangör det minsta lilla fundersam över banläggningen så kontakta någon av oss i CX-gruppen. Vi hjälper mer än gärna till! Det är oerhört viktigt att det är bra banor!

Cykel
I Elit, senior och junior skall cyclo-cross cyklar användas. I Motions-och ungdomsklasser tillåts även mountainbike och hybridcyklar.

Nummerlappar
Nummerlappar för fastsättning på cykeln ska INTE användas. Ryggnummerlapp är obligatorisk och en liten nummerlapp att fästa på ena ärmen, en så kallad spurtlapp, rekommenderas. Se till så den sitter på den sida där varvräknarna kan se den!

Ledartröja
Ledartröjor används i H/D Elit.
Totalledare i CX-Cupen skall bära ledartröja på samtliga deltävlingar i cupen. Tröjan tillhandahålls av CX-Cupen. Tröjan får inte ändras på något vis utan godkännande av CX-Cupen. Brott mot dessa regler innebär 20 poängs avdrag och diskvalificering från aktuell deltävling.

Starten
De tävlande ropas upp i startfållan enligt ställning i CX-cupen. Vi första tävlingen lottning eller förgående års cup. När alla är uppställda till start räknar "startern" ner 1 min, 30 sek, 15 sek och därefter KÖR/signal!

Tävlingstiden
Angiven tävlingstid avser sluttid för vinnaren. Tävlingstiden ska hamna så nära angiven tävlingstid som möjligt. Det är bättre att hamna i underkant än överkant. Det är absolut inte okej att köra vald tid plus 2 varv.
Efter halva tävlingstiden ska tävlingsledningen beräkna antalet varv som återstår för att nå optimaltiden. Detta görs genom att utgå från genomsnittlig varvtid under första delen av loppet och sen beräkna hur många varv som återstår.
När det återstår två varv skall detta tydligt visas för cyklisterna vid varvning. Vid utgång på sista varvet skall detta tydliggöras för cyklisterna med klockringning.
För ungdomsklasserna kan antalet varv bestämmas i förväg.

Tävlingsordning
Att ha en enhetlig ordning för hur tävlingarna ska genomföras underlättar för de som åker långt och i sällskap där det ska startas i olika klasser, därför håller vi oss till ordningen nedan. Kolla solens upp och nedgång, speciellt mot slutet av säsongen, så att alla klasser hinner genomföra sina lopp innan mörkret faller. En lämplig struktur är att lördagstävlingarna planeras så sent som möjligt på dagen och söndagstävlingarna med tonvikt mot förmiddagen så att det underlättar resandet för de tävlande.
Banan bör hållas öppen någon timme före första start och vid några tillfällen mellan startheaten under dagen så att alla bereds tid och plats att träna på banan. Ange gärna i er inbjudan och/eller PM när träning på banan är tillåten. OBS, träning på banan är strängt förbjudet medan tävling pågår.
Första start
Knattecross och nybörjarcross
10-15 minuter på avkortad bana
Andra start
H Senior B och Open motion mix*
40 minuter****
Tredje start
F/P 15-16, F/P 13-14 och F/P 10-12**
Rek 4 varv, 3 varv och 2 varv***
Fjärde start
Samtliga damklasser
40 minuter
Femte start
H Elit
60 minuter
Sjätte start
H junior och H Senior A****
40 minuter

*Senior B startar framför motionsklassen
**15-16 längst fram, sedan 13-14 och längst bak 10-12. Uppställning sker varannan tjej varannan kille
***Rekommendation gäller om segrartiderna väntas landa lite drygt 30 minuter för de äldsta, cirka 25 minuter för mellangruppen och max 20 minuter för de minsta (ser mer under tabellen ”klasser” ovan)
**** 20 sekunders lucka

Varvningar
I elitklasserna tas varvad cyklist av. Om en varvning är nära förestående kan kommissarie besluta om avplockning vid passage på start- och målrakan. Avplockad cyklist lämnar banan i slutet av start- och målrakan och placeras in i resultatlistan i den ordning som de tagits av och med notering om det antal varv som de inte genomfört.  De som varvas före halva tiden får DNF. Ingen avplockning sker i övriga klasser.

Varvräkning
Alla körda varv skall räknas.
En skylt som visar när det återstår två varv på tävlingen ska finnas. Det är också bra att ha en tydlig klocka vid varvningen, så de tävlande enkelt kan ha koll på tävlingstiden.

Målgång
När segraren i respektive klass gått i mål avslutas tävlingen. De cyklister som är kvar ute på banan avslutar bara det varv de är ute på och stannar så fort de passerat mållinjen.
Varvade cyklister får sedan sin placering -X varv.
Efter att vinnaren i respektive klass gått i mål avslutar samtliga cyklister sitt varv och stannar så fort de passerat mållinjen.
Det är lämpligt att dra ett band strax efter mållinjen när segraren gått i mål så att inte någon av de tävlande går ut på ett nytt varv. OBS, tänk på att inte stoppa fel cyklister vid mixade startfält.

Klasser
Klass
Körtid
Licens, krav på cykel mm
H Elit
60 minuter
Cyklist som under året fyller lägst 18 år och innehar H Junior-, U23- eller H Elitlicens
CX-cykel ett krav
Varvad cyklist plockas av 
D Elit
40 minuter
Cyklist som under kalenderåret fyller lägst 16 år och innehar FU-, D Junior- eller D Elitlicens
CX-cykel ett krav
Varvad cyklist plockas av  
H Junior
40 minuter
Cyklist som under kalenderåret fyller 16 - 17 år och innehar PU- eller H Juniorlicens
CX-cykel ett krav 
H Senior A
40 minuter 
Cyklist som under året fyller lägst 18 år och innehar Junior-, U23-, Elit eller Veteranlicens
CX-cykel ett krav
D Senior
40 minuter
Cyklist som innehar Junior-, Elit- eller Veteranlicens
CX-cykel ett krav 
H Senior B
40 minuter
Cyklist som under året fyller lägst 18 år och innehar Junior-, U23-, Elit- eller Veteranlicens
CX-cykel ett krav
Motion Open Mixed
40 minuter 
Ej licenskrav
D och H i samma klass
Lottade priser
Valfri cykel
P/F 15-16
30 minuter plus (+) 
Engångslicens eller tävlingslicens
Valfri cykel 
P/F 13-14
30 minuter minus (-)
Engångslicens eller tävlingslicens
Valfri cykel
P/F 10-12
15-20 minuter
Engångslicens eller tävlingslicens
Valfri cykel
Nybörjarcross 8-10
10 minuter
Ej licenskrav
Valfri cykel
Knattecross 0-7
10 minuter 
Ej licenskrav
Valfri cykel 


Anmälningsavgifter
OBS! Sista anmälningsdag får vara tidigast en vecka före arrangemanget!
Klasser
Anmälningsavgift
Anmälningsavgift vid efteranmälan
H/D Elit och H/D Senior
250
300
Ungdom
100
100
Nybörjare
20
20
Motion
100
100


Media
Varje deltävling bör kontakta lokala och regionala TV och tidningsredaktioner och informera dem om sin tävling. Nämn gärna lokala/regionala förmågor. Även radio kan vara intresserad. Finns det en lokal radiostation så är de inte omöjliga på en sändning från loppet. Tänk på att det många gånger kan vara lättare att sälja in ett inför-reportage eller en feature, än en traditionell nyhetsbevakning. Ta gärna bilder och filma och erbjud de lokala medierna materialet för att lättare nå ut.

Cup-logga, sponsorer och deras exponering
Den officiella cup-loggan ska användas i alla sammanhang, exempelvis på inbjudningar och resultatlistor. Cup-loggan finns att ladda ner på www.scf.se
SCF:s sponsorer ska finnas med på eventuella hemsidor för deltävlingar i cupen, inbjudningar, PM och resultatlistor. Även dessa loggor finns tillgängliga på förbundets hemsida under dokument.
I målområdet ska SCF:s och SWECUP:s huvudsponsorer beredas företräde vid med målportal och banners. För banners ska det reserveras tolv meter före och sex meter efter mållinjen på båda sidor av upploppssträckan. För avspärrningsband gäller samma regel. Räcker inte de band som förbudet står med ska förbundets band ges företräde i start- och målområdet samt andra exponerade avsnitt på banan.
Det är fritt för tävlingsarrangören att samarbeta med egna sponsorer. De sponsorer som kan tänkas konkurrera med förbundets sponsorer ska meddelas CX-gruppen för godkännande.

Inbjudan, PM, resultat
IndTA ska användas för att registrera tävlingarna. OBS! Tävlingarna ska registreras på 2016 års säsong!
Även resultaten ska registreras i IndTA.
Maila inbjudan, PM och resultat till:
•anki.eriksson@pulsen.se för publicering på hemsidan
•Inbjudan ska godkännas av utsedd chefskommissarie. Är inbjudan klar innan chefskommissarie utsetts skickar du den till larspettersson@scf.se som är kommissarie och med i CX-gruppen.
Informationen kommer att läggas ut löpande på våra kommunikationsportaler.

Chip
Under säsongen 2015/16 kommer det ej ställas krav på arrangörer att använda sig av chipsystem eller någon annan form av automatisk tidtagning. CX-gruppen rekommenderar dock starkt att arrangörer nyttjar chipssystemen för att lättare driva tävlingen. Förbundets system bokas via www.scf.se. Vid de tävlingar som arrangörer meddelar att chipsystem kommer att användas är givetvis chipanvändande obligatoriskt för alla tävlande.

Prisbord
Nedanstående är ett minimikrav avseende priser. Det är så klart helt fritt för tävlingsarrangören att lägga till ytterligare priser.
Klass
Pris
H/D Elit
Penningpriser enligt förteckning nedan
Seniorklasser
Varupriser
Motion
Utlottade varupriser
Ungdomsklasser
Pokal och varupriser
Knatte/nybörjare*
Medalj till alla som fullföljer
*Använd dig gärna av Posttrampet for kids som vår huvudsponsor Postnord tillhandhåller. Mer information på förbundets helsida.

Penningpriser i Elit
Vid fler än tolv anmälda ska fem penningpriser betalas ut med följande fördelning (SEK):
1
1.500
2
1.000
3
500
4
300
5
200

Vid färre än tolv anmälda betalas enbart de tre första penningpriserna ut.

Logistik och material
Under CX-cupen hösten 2015 kommer en backdrop till prispallen, ett antal banderoller samt ett chipsystem att behövas transporteras runt till de olika tävlingsarenorna. Kommande arrangör ansvarar för att materialet kommer på plats. Avsändande arrangör ansvarar för att allt material är helt, rent, välpackat och komplett. Försök att så långt som möjligt arrangera transport av materialet i samband med hemresa från föregående tävling.

Prispallsbakgrund och banderoller med förbundets sponsorer ska placeras tydligt synliga i start-och målområdet.

CX-cupen tillhandahåller
Kommissariefördelning
Poängsammanställning
Avspärrningsband (oklart hur mycket)
Prispallsbakgrund
Banderoller från förbundets sponsorer
Ledartröjor till H/D Elit


Arrangören tillhandahåller
Inbjudan
Anmälan
Funktionärer/säkerhetspersonal
Resultathantering
Tävlingsbana
Tidtagning/varvräkning
Speaker
Cermonimästare
Prispall
Cykeltvätt (med placering i närheten av depån)
Målportal, målvagn
Omklädnings/duschmöjligheter
Penningpriser i prestigeklasserna
Pokaler/medaljer
Eventuella sponsorpriser


Ekonomi
Tävlingsarrangören betalar en sanktionsavgift till förbundet på 50 kronor per anmäld cyklist i senior och elit, samt 20 kronor per anmäld cyklist i övriga klasser. Vidare står arrangören för prispengar till de tre alternativt fem första i H/D Elit enligt ovan. Därtill alla andra kostnader som kan tänkas uppstå i samband med arrangemanget såsom kostnader för tillstånd, hyra av ljudanläggning, målvagn etcetera. Eventuellt kan kostnader för en kommissarie tillkomma.
SCF står för rese- samt traktamentskostnader för kommissarier, cupsammanställning och priser i cupen.
*Vid denna sammanställning är inte ekonomin färdigtröskad helt mellan grengrupp och kansli, speciellt i avseende på kommissariekostnaderna

Poängberäkning
100-88-80-74-69-65-62-59-57-55 och därefter 1 poäng mindre för varje placering ner till 1 poäng. Sämre placering än 64 får 1 poäng var.
Poängberäkning sker i H/D Elit, H/D Senior (A och B) H junior samt i ungdomsklasserna.
Cupen består av nio deltävlingar och i slutställningen är det de sju (7) bästa tävlingarna som räknas. För att få pris i totalställningen av cupen måste du ha fullföljt minst 2 deltävlingar.
Priser i slutställningen
Dessa är inte helt klara än
Herr Elit
1.
Pokal, 6 500 kr
2.
Pokal, 4 000 kr
3.
Pokal, 3 000 kr
4.
Pokal, 2 000 kr
5.
Pokal, 1 500 kr
6.
Pokal, 1 250 kr
7.
Pokal, 1 000 kr
8.
Pokal, 750 kr
9.
Pokal, 500 kr
10.
Pokal, 300 kr

Dam Elit
1.
Pokal, 6 500 kr
2.
Pokal, 4 000 kr
3.
Pokal, 3 000 kr
4.
Pokal
5.
Pokal
Antalet penningpriser kan utökas beroende på hur många damer som är med och kör cupen


Senior-, junior och ungdomsklasserna
1.
Pokal
2.
Pokal
3.
Pokal
4.
Pokal
5.
Pokal